| lv | en | Lietošanas pamācība |

| Atgriezties |
Fonda kartiņa
Uzziņu kods (fonda numurs):165
Fonda nosaukums: Kurzemes novada rehabilitācijas centrs "Tērvete"
Fonda atrašanās vieta (arhīvs): Jelgavas zonālais valsts arhīvs (JZVA)
Fondu datējums:1944 - 1997
Nozare:Pārējā darbība cilvēku veselības aizsardzības jomā (N85.14)
Apraksta vienības apjoms un informācijas nesējs
  Kopskaits lietvedības ZTD personālsastāvā personu
Aprakstītās 1619  343    1276   
Kopā  1619  343    1276   
Agrākās pakļautības
1944 - 1946LPSR Veselības aizsardzības Tautas komisariāts
1946 - 1991LPSR Veselības aizsardzības ministrija
Agrākie nosaukumi
1944 - 1946Valsts II tuberkulozes slimnīca "Tērvete"
1946 - 1966Valsts tuberkulozes sanatorija "Tērvete"
1966 - 1992Republikāniskā tuberkulozes sanatorija "Tērvete"
1992 - 1993Valsts rehabilitācijas slimnīca "Tervete"
1993 - 1995Kurzemes novada rehabilitācijas centrs "Tērvete"
Valoda: latviešu