| lv | en | Lietošanas pamācība |

| Atgriezties |
Fonda kartiņa
Uzziņu kods (fonda numurs):623
Fonda nosaukums: Jelgavas reālskola (Kurzemes guberņa)
Fonda atrašanās vieta (arhīvs): Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Slokas iela 16, Rīga LV-1048
Fondu datējums:1875 - 1920
Nozare:Proģimnāzijas un reālskolas (T.2.2.2.)
Apraksta vienības apjoms un informācijas nesējs
  Kopskaits lietvedības ZTD personālsastāvā personu
Aprakstītās 79  79       
Kopā  79  79       
Agrākās pakļautības
1857 - 1893Tērbatas mācību apgabala kurators
1893 - 1918Rīgas mācību apgabala kurators
Rīgas mācību apgabala kurators
Agrākie nosaukumi
1857 - 1915Jelgavas reālskola (Kurzemes guberņa)
1915 - 1916Jelgavas reālskola (Sičovka, Smoļenskas guberņa)
1916 - 1917Jelgavas reālskola (Vīlande, Vidzemes guberņa)
1917 - 1920Jelgavas Reālskola (Pjatigorska)