| lv | en | Lietošanas pamācība |

| Atgriezties |
Fonda kartiņa
Uzziņu kods (fonda numurs):463
Fonda nosaukums: Latvijas Zvejnieku kolhozu savienības starpkolhozu ražošanas un apgādes uzņēmumu Ventspils nodaļa. Latvijas Republika
Fonda atrašanās vieta (arhīvs): Ventspils zonālais valsts arhīvs (VeZVA), Ventspils Pils ielā 86/88
Fondu datējums:1971 - 1991
Apraksta vienības apjoms un informācijas nesējs
  Kopskaits lietvedības ZTD personālsastāvā personu
Aprakstītās 891  200    691   
Kopā  891  200    691   
Agrākie nosaukumi
1971 - 1974Ventspils starpkolhozu zvejas osta. Latvijas PSR Zvejnieku kolhozu savienības starpkolhozu apgādes uzņēmums
1974 - 1977Ventspils starpkolhozu zvejas osta, Ventspils skārda kārbu cehs, Ventspils celtniecības ierirknis. Latvijas PSR Zvejnieku kolhozu savienības starpkolhozu apgādes uzņēmums
Valoda: latviešu