| lv | en | Lietošanas pamācība |

| Atgriezties |
Fonda kartiņa
Uzziņu kods (fonda numurs):158
Fonda nosaukums: Cēsu skolotāju institūts
Fonda atrašanās vieta (arhīvs): Cēsu zonālais valsts arhīvs (CZVA), Pils ielā 6 Cēsīs
Fondu datējums:1944 - 1955
Nozare:Augstākā izglītība (M80.3)
Apraksta vienības apjoms un informācijas nesējs
  Kopskaits lietvedības ZTD personālsastāvā personu
Aprakstītās 430  430       
Kopā  430  430       
Agrākās pakļautības
1944 - 1946Latvijas PSR Izglītības Tautas komisariāts
1946 - 1955Latvijas PSR Izglītības ministrija
Agrākie nosaukumi
1944 - 1955Cēsu skolotāju institūts
Valoda: latviešu