Centrālais fondu reģistrs

Centrālā fondu reģistra (CFR) datu bāze satur informāciju par Latvijas nacionālā arhīva fonda dokumentiem t.i. valsts un pašvaldību institūciju un uzņēmumu, komisiju, nozīmīgu pasākumu, kā arī privāto tiesību subjektu t.i. organizāciju un fizisko personu arhīvu fondiem. CFR satur datus par fondiem, kuri tiek glabāti:

Dati par fondiem ir apkopoti saskaņā ar Latvijas Standartu LVS 369:2004 "Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi: aa(vp)".

LVVA, LVA un zonālo valsts arhīvu dati CFR datu bāzē tiek aktualizēti, katru darba dienu. PDVA dati tiek aktualizēti divas reizes mēnesī.

CFR vēsture

Publiska tiešsaistes (on-line) pieeja pie CFR ir izveidota 2004.gada decembrī sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un SIA "Data Pro". Projekta ietvaros veikta 11 zonālo valsts arhīvu, Latvijas valsts vēstures arhīva fondu datu apvienošana CFR datu bāzē.

2005.gada novembrī veikta PDVA un LVA datu iekļaušana CFR datu bāzē.

[saturs]

Datubāzes saturs

Datu bāze satur datus par arhīvu krājumiem fondu līmenī:

[saturs]

Meklēšana vadlīnijas

CFR datu bāze piedāvā vairākus veidus datu meklēšanai atsevišķa arhīva vai visu arhīvu ietvaros. Lai atrastu vēlamos datus par fondiem noteiktā arhīvā nepieciešamas izvēlēties arhīvu sarakstā "Fonda atrašanās vieta (arhīvs)". Ja arhīvs nav norādīts fondu meklēšana tiks veikta visu arhīvu datos.

[saturs]

Fondu meklēšanas formas ievadlauki

Ievadlauks "Nosaukums"

Ievadlaukā "Nosaukums" var ievadīt fonda nosaukuma, iestādes nosaukumu un fonda vai iestādes iepriekšējo nosaukumu vai šo nosaukumu atsevišķus vārdus. Nosaukuma vārdi var būt daļēji. Meklēšanas funkcija ļauj atrast ierakstus pat ievadot nepabeigtu vārdus vai pat atsevišķas zilbes. Piemēram, tā vietā, lai rakstītu: PSRS Tirdzniecības ministrija Baltijas augļu un dārzeņu tirdzniecības kantoris "Glavtorgplodovošč", var rakstīt baltij augļ glavtorg, vai pat tikai glavtorgplod.

Meklētājs neatšķir burtus ar diakritiskām zīmēm. Proti, garumzīmes un mīkstinājuma zīmes var nelietot. Tā vietā, lai rakstītu krājbanka vai ražošanas, var rakstīt krajbanka vai razosanas.

[saturs]

Ievadlauks "Informācijas sfēra (nozare)"

Ievadlaukā "Informācijas sfēra (nozare)" var ievadīt meklējamā fonda iestādes nozares vai fonda informācijas sfēras nosaukumu vai tā fragmentu. Piemēram, "Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana" vai galas produkt. Garumzīmes un mīkstinājuma zīmes arī var nelietot. Alternatīvi nozari var izvēlēties, nospiežot uz saiti Izvēlēties nozari….

[saturs]

Ievadlauks "Fonda numurs"

Ievadlauks "Fonda numurs" paredzēts fonda numura ievadīšanai. Katrā arhīvā fondam tiek piešķirts unikāls numurs. Ja šajā laukā ievada fonda numuru, meklētājs neņems vērā pārējo ievadlauku vērtības.

[saturs]

Ievadlauki "Fondu datējums"

Ievadlauki "Fondu datējums" paredzēti meklējamo fondu hronoloģisko robežu ievadīšanai. Šajos laukos var ievadīt gadu vērtības. Ja šajos laukos tiks ievadītas vērtības meklētājs atlasīts fondus, kuru hronoloģiskās robežas iekļautas norādītajā hronoloģisko robežu intervālā. Tā piemēram, ja laukos ir ievadītas vērtības 1960 un 1999, atlasīti tiks fondi kuru hronoloģiskā robeža ir lielāka par 1960 un mazāka par 1999. Hronoloģiskās robežas var norādīt daļēji: "no" vai "līdz".

[saturs]

Ievadlauks "Lapas izmērs"

Ievadlaukā "Lapas izmērs" var norādīt cik ierakstu (fondu) atlasīt vienā lapā. Pēc noklusēšanas lapā tiks atlasīti 20 fondi. Atlasīto datu šķirstīšanai jālieto saites ">>" un "<<".

Detalizētai informācijai par atlasītiem fondiem jālieto saiti ar fonda nosaukumu. Nospiežot uz šo saiti, atvērsies fonda kartiņa.

[saturs]

Meklēšanas rezultāti

Rezultātu sarakstu var saņemt, nospiežot un pogu "Meklēt" vai nospiežot klaviatūras taustiņu "Enter".

Atlasīto fondu sarakstu iespējams sakārtot pēc arhīva nosaukuma (vai saīsinājuma), pēc fonda numura, pēc fonda nosaukuma, pēc hronoloģiskās robežas sākuma vērtības vai pēc hronoloģiskās robežas beigu vērtības. Pārkārtot sarakstu var lietojot attiecīgo saiti tabulas galvenī, uzklikšķinot uz pasvītrotā ieraksta atlasīto fondu sarakstā

Atlasīto datu šķirstīšanai jālieto saites ">>" un "<<".

[saturs]

Detalizēta informācija par fondu

Detalizētai informācijai par atlasītiem fondiem jālieto saiti ar fonda nosaukumu. Nospiežot uz šo saiti, atvērsies fonda kartiņa.

[saturs]

Jautājumi, komentāri un ierosinājumi

Lūdzu, jautājumus un komentārus par CFR sūtiet uz e-pasta adresi direkcija@arhivi.gov.lv.

[saturs]